Mene suoraan asiaan

Photo by John Jennings on Unsplash

Webbisivulle kirjoittaessasi mene suoraan asiaan ilman johdattelua. Sijoita tärkein asia ensimmäiseen kappaleeseen ja kappaleen ydinasia ensimmäiseen virkkeeseen. Kappaleessa sitten avaa asiaa tarkemmin. Seuraavassa kappaleessa kerro samalla tavalla toiseksi tärkeimmästä asiasta jne. Kirjoita yhteen kappaleeseen vain yhdestä asiasta.