Rekisterinpitäjä

TeaWeb 2891256-2
Pirkolantie 6, 95450 Tornio
tea.karppa [ a ] teaweb.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tea Kärppä
tea.karppa [ a ] teaweb.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja laskutus

Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, Y-tunnus sekä puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta mihinkään.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään riittävästi vartioituna.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa yhteyshenkilölle sähköpostilla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Virheellinen tieto korjataan mahdollisimman pian korjauspyynnön vastaanottamisesta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yrityksen toimintaan ei liity henkilötietojen käsittelyä suoramainontaan, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.


14.3.2018

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste