Suosi arkikieltä ja selkeitä lyhyitä virkkeitä

Photo by Trevor Cole on Unsplash

Käytä kirjoittaessasi arkikieltä ja selkeitä lyhyitä virkkeitä, jos tavoitteesi on, että muutkin kuin alan ammattilaiset ymmärtävät sanomaasi. Sivuston käytettävyyteen vaikuttaa sisällön ymmärrettävyys. Korvaa pitkät sanat lukijalle tutuilla lyhyemmillä, yleisesti käytössä olevilla vaihtoehdoilla. Yksinkertaista asioita mahdollisimman paljon. Tiivistä tekstiä niin paljon kuin pystyt. Tekstistä kannattaa poistaa kaikki turhat kappaleet, kappaleista turhat virkkeet ja virkkeistä turhat sanat. [Jatkuu…]

Pidä kappaleiden mitat lyhyinä

Photo by Ben White on Unsplash

Pidä nettiin kirjoittaessasi kappaleiden mitat lyhyinä. Näytöltä luettaessa pitkät kappaleet ovat vaikeaselkoisia ja raskaslukuisia. Mukavan pituisia tekstejä lukiessa ei näyttöä tarvitse juurikaan rullailla. Lukemisen sijaan netin käyttäjät usein selailevat sivustoja etsien hyödyllistä tietoa. Monimutkaiset ja liian pitkät tekstit jätetään herkästi lukematta. Käytettävyydeltään hyvä kappaleen pituus on 4-7 riviä. Voit muokata pitkät tekstikokonaisuudet sopivan kokoisiksi paloiksi. [Jatkuu…]

Mene suoraan asiaan

Photo by John Jennings on Unsplash

Webbisivulle kirjoittaessasi mene suoraan asiaan ilman johdattelua. Sijoita tärkein asia ensimmäiseen kappaleeseen ja kappaleen ydinasia ensimmäiseen virkkeeseen. Kappaleessa sitten avaa asiaa tarkemmin. Seuraavassa kappaleessa kerro samalla tavalla toiseksi tärkeimmästä asiasta jne. Kirjoita yhteen kappaleeseen vain yhdestä asiasta.