Suosi arkikieltä ja selkeitä lyhyitä virkkeitä

Photo by Trevor Cole on Unsplash

Käytä kirjoittaessasi arkikieltä ja selkeitä lyhyitä virkkeitä, jos tavoitteesi on, että muutkin kuin alan ammattilaiset ymmärtävät sanomaasi. Sivuston käytettävyyteen vaikuttaa sisällön ymmärrettävyys. Korvaa pitkät sanat lukijalle tutuilla lyhyemmillä, yleisesti käytössä olevilla vaihtoehdoilla. Yksinkertaista asioita mahdollisimman paljon.

Tiivistä tekstiä niin paljon kuin pystyt. Tekstistä kannattaa poistaa kaikki turhat kappaleet, kappaleista turhat virkkeet ja virkkeistä turhat sanat. Pitkät virkkeet ovat helposti vaikeaselkoisia.  Itsestäänselvyyksistä on turhaa kirjoittaa.